Ketimpangan Perjalanan Adat di Nagari Sungai Kamuyang tergambar dari Gapura Tagak di Muko Laman

oleh -

šŸŒĀ Redaktur : Robbi Engles Yunisco, B.nP

_

_

 

Sungai Kamuyang, Kabupaten 50 Kota
(Selasa, 01 Juni 2021)
Nara Sumber :
Salah seorang Niniak Mamak Pasukuan Mandailiang

Ā 

Bajanjang naiak Batanggo Turun, Kampuang Batuo Nagari, Bakaampek Suku, sekaligus Bapucuak Undang (Wali Nagari)

Didalam Batagak Pangulu salasai di Kampuang, sesudah itu dibaoklah dek Tuo Kampuang ka kaampek Suku

Bahwasanya akan didirikannya seorang Datuk dari sebuah Kampung yang telah disepakati oleh Tuo Kampuang, inilah yang dipegang oleh Ka Ampek Suku.

Setelah Ka Ampek Suku bermusyawarah, sesama Ka Ampek suku serta dibawa ke Forum Nagari, di Forum Nagari tersebut disambut oleh Puti Bunian Nagari bersama Hulubalang.

Pemegang Puti Bunian Nagari bermusyawarah dengan anak nagari yang terdiri dari anak kemenakan dari Datuk dan Pengulu yang ada disuatu Nagari, setelah dapat kesepakatan maka dicanangkanlah Baralek Batagak Pangulu ke Medan nan Bapaneh.

Setelah Baralek Pangulu seorang Datuk akan mendapatkan secarik surat yang disebut Pisuluk yang ditandatangani oleh Ka Ampek Suku yang ada di sebuah Nagari tersebut.

Inilah yang menjadi Problem semenjak Zaman Penjajahan Belanda sampai saat ini, Pisuluk tersebut Hak Progratif Ka Ampek Suku.

Kalau masalah Baralek Pangulu di Sungai Kamuyang sudah ada sejak tahun 1926 yang bahwasanya yang menjadi pokok permasalahan dalam kampung antara seorang Datuk dengan Datuk, yang lain tidak tahu dan tidak mau mengakui dimana tempat tumbuah seorang Datuk tersebut, sedangkan Payung Panji Kebesaran hanya 26 Kampung.

Kalau sekarang sudah jelas kejanggalan, dibentuknya seorang Datuk sedangkan mereka tidak mempunyai Payung tetapi tidak mau dikatakan dibawah Payung, padahal dalam pengangkatan seorang Datuk dengan Istilah

Mangambang nan talipek, mambangkik batang tarandam, mambuek Kato nan baru

Selain itu, Bangunan Sako dari seorang Datuk dapat dilihat dari Pisuluik yang dikeluarkan oleh Ka Ampek Suku.

Pelaksanaan Baralek Batagak Pangulu tersebut, otomatis Hak dan Wewenang Puti Bunian bersama anak kemenakan yang diawasi oleh Hulubalang Nagari.

kalau di Sungai Kamuyang Puti Bunian saat ini dipegang oleh Datuk Rajo Mangkuto dari Suku Piliang, sedangkan rencana Baralek Batagak Pangulu di Sungai Kamuyang saat ini Puti Bunian tidakĀ difungsikan dan tidak dibawa baiyo tetapi hanya anak kemenakan saja yang dibawa berunding.

Didalam Pengangkatan seorang Datuk harus mengisi Tuang Limbago, menuruik AdatĀ nan Sabuah, Pusako nan Sabatang dengan acuan, Duo-Ampek-Anam-Duo Baleh, ini yang belum sesuai dengan Perjalanan Adat di Sungai Kamuyang.

Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada dasarnya bagus, karena Organisasi tersebut Wadah Limbago untuk mengurus Administrasi yang telah dibukukan oleh Ka Ampek SukuĀ dan Tuo Kampuang, kalau ini tidak dijalankan akan terjadi simpang siur Adat yang kita rasakan pada saat ini.

Kapan kita akan menyadari,Ā  Rantiang usahlah jadi dahan, Dahan usahlah jadi batang dan nan Batang usahlah jadi Pucuak, dek baragam mangkonyo rancak, dek bakaruik mangkonyo manih, Cadiak usahlah mambuang kawan, Gapuak usahlah mangambiak lamak, Ambiaklah untuak jo bagian.

Nan Luruih dimakan Tiliak, nan Bana tahan Uji, Usahlah Japan tumbuah dimato, kok manjangka bana japan kasia badan kabagantuang, kalau dak batuang tumbuah dimato

Masalah Gapura Limbago di Muko Rumah Gadang

Gerbang atau Gapura mangko bisa ditagakan, disiko bana nan dimaksud oleh Penulis, Basiang diateh tumbuah, manimbang diateh ado, Kalau Gapura tidak ditanah Pusako Tinggi, urang lalu bisa memaknakan bahwasanya Sako yang diangkat tidak menurut Adat nan Sabuah, Pusako nan Sabatang.

Usahlah Datuak kok Bakain Suto bana Datuak jan dibaok kasawah urang, lakek luluak miangpun datang, Awak manangguang Gata sajoĀ 

Catatan : Kalau tidak jelas kedudukan Limbago Nagari Sungai Kamuyang berarti tidak akan ada Nagari Sungai Kamuyang, Berdirinya Limbago (Dek Limbago nan Muluki Sagalo Sidang dalam Adat, Niniak Mamak jo Ibu Bapo, Cadiak Pandai ado didalamnyo) inilah yang menjadi acuan Bernagari, Kampuang Batuo, Rumah Batungganai, Nagari Ba Ka Ampek Suku.

Pernah Narasumber meminta Satitik Aia nan Janiah masalah Limbago Sungai Kamuyang beserta Datuk-datuk yang dianggap ka Ampek Suku pada tahun 2013 silam bersama Datuak Rajo MangkutoĀ sebagai Wali Nagari Sungai Kamuyang pada saat itu ke Medan nan Bapaneh, turunlah Datuk Mangkuto Basa dari LKAAM Tingkat I yang memberi paparan di Sungai Kamuyang, hingga sampai saat ini belum ada yang terwujud.

Kapan akan terwujud, Tempat Tumbuh, Bakecek Datuak juo, Maleleh mangko ditampung, Manitiak mangko disambuik kalau seorang Datuk tidak menyadari , Babaliak ka Nagari tingga Pameo Sajo. ***


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *